Sos Logos

Sa Sardignia est un’ìsula de su Mare Mediterràneu
ue sa Naturalesa, galana, binchet subra sa presèntzia umana. Su paesàgiu suo contat s’istòria de una relatzione millenaria.